ประเมินจากจำนวนผู้ประกอบการ กิจการเบเกอรีเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีความเคลื่อนไหวคึกคัก กล่าวเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น สามารถหาร้านเบเกอรีได้ไม่ยาก […]